خب من دارم میرم دندون پزشکی :-(
پوووف...چه بد، سر صبحی ‎- روانشناس
برگشتم و خوشحالم که دیگه آمپول و فرزکاری و پر کردن ها تموم شدبالاخره امروز ، و آخر کار قالب گرفت واسه روکش :-" ‎- Caspian