باز هم ارتفاعات نزدیک شهر برف اومده ولی تو خود شهر نه :-(
... ‎- Caspian