نه طاقت خاموشی ، نه میل سخن داریم ...
دندونت خوب شد؟ ‎· mahta
قالب گرفت واسه روکش ... احتمالا هفته بعد زنگ میزنه ... فعلا که راحت نمیتونم غذا بخورم :-( ‎· Caspian
متنفرم إز همين چيزاي دندون پزشكي و بيشتر إز همه اون صداي لعنتيش كه به جاي خالي كردن دندون انگار مغزمو ميجوه. ‎· mahta
خوشبحتانه اون بخش صدای وحشتناک فرز و طعم دندون چرخ شده تموم شده واسه من ، فقط باید روکش دندون رو بذاره احتمالا ‎· Caspian
من خداروشکر نزدیکه ده ساله نرفتم دندون پزشکی ولی اینقدر که ازش متنفرم هنوز خاطرات صدای اون مته هاشون تو گوشمه ‎· Aliusha