هیچوقت هم نتونستم طناب زدن رو یاد بگیرم ... بعضیا انقده حرفه ایی و خفن طناب میزنند که حسودیم میشد به اونا :-"
062.jpg
تمرین کنی زود یاد می گیری ‎- دامون
باید تمرین کنی، من زمانی که کونگ فو میرفتم از بیست تا رسوندم به سیصدتا :ی ‎- alifkr