تنها آرزوم اینه یه روزی بیاد که این بسیجی ها و دلواپسانی که میرن جلو سفارت و وزارت و سینما و ... آشوب به پا می کنند رو نیروی انتظامی بگیره انقده بزنه تا جونشون در آد :))
ارزوت در دو مورد در روزهای اخیر برآورده شده یکی تو کاشان یکی امروز جلو وزارت نفت ‎· greendove
خبر وزارت نفت رو خوندم اینو نوشتم دیگه :)) ‎· Caspian