در کلبه ما رونق اگر نیست ، مهم نیست :-"
IMG_20160130_200507.jpg
مزه؟ :دی ‎· آمیرزو
@aamirzo: دیگه دیگه :دی ‎· Caspian
درود بر شما ‎· amink
اونا ژامبون ه؟؟ ‎· amink
دندونت انگار خوب شده ها :دی #بزن ‎· آمیرزو
@aamirzo: فغلا قالب گرفته واسه روکش قراره خبرم کنه ‎· Caspian
@amink: ژامبون یا کالباس رو نمیدونم ... اما از خارج اومده و میگن اسمش سالامی ِ ‎· Caspian
@arash: فدایی داری .... اسمایلی نقی معمولی :دی ‎· Caspian