Avatar for caspianir
‏نمیدونم چه حکمتیِ این مجری برنامه های سینمایی مدل موی همشون شبیه به همدیگه ست چه توی بی بی سی باشند چه در وی اُو اِی :-"
Comment
بی بی سی باید جالب باشه . ی هفته در میونه ‎· Mamad
Comment
دیشب پخش اولش بود دیگه ‎· Caspian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10