این ملت همیشه در صحنه دیوث که توی 20:30 ازشون مصاحبه میشه و هرچی که به نفع نظامِ رو میگن رو فردای ایران آزاد باید باهاشون فلان کار رو کرد !