از این انجیر خشک آردی ها :-"
آخه چرااااااا :(((( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
حس گاز زدنش رو دوس داشتم اما مزش رو نع ‎- نآمیرآツ