از این انجیر خشک آردی ها :-"
12642827_10204291859175162_3190218269273462283_n.jpg
آخه چرااااااا :(((( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
حس گاز زدنش رو دوس داشتم اما مزش رو نع ‎· نآمیرآツ