زندگی اینجا سخت ـه ، خیلی سخت ...
باورهای آشنا ‎- آمیرزو