زندگی اینجا سخت ـه ، خیلی سخت ...
n.jpg
باورهای آشنا ‎· آمیرزو