Avatar for caspianir

دوستان کمی گلایه داشتند که چرا همش از غذا عکس میذاری و این حرفا ، امروز رفتم به دامن طبیعت و جنگل که یه تغییری به سبک فیدهام داده باشم مثلا :-"

Comment
ما همیشه ازین پامچالهای جنگلی میکنیم برای خونه :ی ‎· alifkr
Comment
به به ‎· mahta
Comment
جای فوق العاده ای زندگی میکنی . قدرش رو بدون ‎· Aziz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10