دوستان کمی گلایه داشتند که چرا همش از غذا عکس میذاری و این حرفا ، امروز رفتم به دامن طبیعت و جنگل که یه تغییری به سبک فیدهام داده باشم مثلا :-"
ما همیشه ازین پامچالهای جنگلی میکنیم برای خونه :ی ‎- alifkr
به به ‎- مهتا
جای فوق العاده ای زندگی میکنی . قدرش رو بدون ‎- Aziz