هَلی تِتی ...‏ وسط چله زمستون درختها شکوفه دادند فقط کافیه یه برف بیاد ، گوجه سبز میشه کیلویی خدا تومن
IMG_20160206_112324.jpg