با برادرزاده ام که سرما خورده تلفنی حرف زدم، احساس میکنم دارم مریض میشم من هم ، فکرکنم ویروسها اونقده هوشمند شدند که از راه تلفن انتقال پیدا کنند !
زوووودی خوب شو :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چشام میسوزه ... ببینم با شلغم درمانی میتونم خوب شم ‎- Caspian
سیر هم امتحان کن ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: سیر خام ؟! بعدش با چه رویی برم سرکار اونوقت ؟:)) ‎- Caspian
من چایی درمانی با عسل و لیمو رو توصیه میکنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شب بخور .. ‎- جولیا پندلتون
@saeedgreen: خب این قابل انجام ـه و امکاناتش هم موجود ... یعنی چای و عسل و لیمو رو با هم قاطی کنم ؟ ‎- Caspian
بعله، خیلی خوب و موثره ‎- SaeedTheGiraffe ?
برم خونه حتما امتحان می کنم .... سیر رو هم شب شاید بشه یه کاریش کرد هر چند فرداش هم بوش آبروی آدمو میبره :)) ‎- Caspian
@caspianir :سلامتی مهمه ... ‎- جولیا پندلتون