با اینا مریضی رو در می کنم ... با اینا حالمو بهتر می کنم ...
IMG_20160207_193731.jpg
خدا بد نده ‎· Aliusha
دکتر برو ... ‎· جولیا پندلتون
ئه!!!.....از ای بشقابا :دی امیدوارم زودتر خوب شی ‎· amink
@mousaviam2 @amink @arash همین مریضی رو بهتر میکنه ‎· حســـــــنے