یهو دلم اون آدامس سکه ایی های قدیم رو خواست که روش زر ورقی بود و در رنگهای مختلف
من اينجا آدامي خرسي از بقالي ايروني جايزه گرفتم :دي ‎· هانا
@hannah: آدامس خرسی اینجا هست الان هم ‎· Caspian
آره ولي وسط شهر ما اينجا به آدم جايزه بدن كيف داره خب ‎· هانا