انقده دلم میخواد ، در مورد مجری پرس تی وی و اون مدیر دیوث اش نظرم رو بگم که ... :-"
من نشنیدم و نظری ندارم، انقده راحتم، احساس میکنم رفتم مسابقه ی فوتبال دوتا تیمی که اصن نمیشناسم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: حسودی ام میشه بهت :)) ‎· Caspian
بگو ترس نداره ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: شاید وقتی دیگر :)) ‎· Caspian
من نشنیدم و نظری ندارم، انقده راحتم، احساس میکنم رفتم مسابقه ی فوتبال دوتا تیمی که اصن نمیشناسم :)) ‎- -سعید همیشه سبز -؟ ‎· Truman