خیلی هم دلم میخواد یه اسمارت واچ واسه خودم بخرم :-"