توی حوضی که ماهی نباشه ، قورباغه سالارـه :-"
در نبود گوشت ، چغندر هم ی چی میگه :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™