شما استیج نگاه کنید ، اما اگه حمل بر خودستایی نباشه من ایکس فکتور نگاه می کنم ... اسمایلی یه آدم متفاوت و اسپشیال :))
xfactor-group-stan_3417776b.jpg
تو تلنت شو ها، مثل این، من فقط سو یو تینک یو کن دنس رو میبینم:دی اسماعیلی تافته ی جدا بافته:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :)) ‎· Caspian
من دِ وُیس رو بیشتر از همش دوست دارم(ورژن یو کی)ّب ‎· Hattori Hanzo