مثلا دلمون خوش ـه استیج نمی بینیم ... اما انقده دوستان این برنامه رو مورد نقد و بررسی و کارشناسی قرار دادن و که یه جورایی میشه گفت تمام عوامل و شرکت کنندهها و مجری هاش رو میشناسم :))
مقاومت بی فایده است رزمنده:)) تسلیم شو ‎· Milad