آرزو مُرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت ... غـم نمـی گـردد جـدا ، از جـان مسکینـم هنـوز
" رهـی معیـری " ‎- Caspian

2015-2016 Mokum.place