با شیخ از شراب حکایت مکن که شیـخ ... تـا خـون خلـق هست ننـوشـد شـراب را .... " شهـریـار "

2015-2016 Mokum.place