گوینده خبر بی بی سی یه جور میگه ؛ " شاهزاده عربستانی " که آدم فکر میکنه شاهزاده 18 ساش ـه ! این که خودش انگار پدربزرگ شاه ـه :))
مثل مظفرالدین شاه خودمون :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
نیستی کاسپین ‎- دامون
@damoon: ممنون دامون جان که به فکرم بودی ... هستم داداش ...بیشتر در توییتر و اینستاگرام اکتیوم ‎- Caspian