Avatar for caspianir
خلاصه بهاری دیگر ، بی حضور تو از راه میرسد ... و آنچه که زیبا نیست ، زندگی نیست ... روزگار است ....

2015-2018 Mokum.place