مونده ام ما زیادی کم رو هستیم یا اونا زیادی پررو؟ کدومش درسته رو نمیدونم؟ اما پررویی یعضیا خیلی حال بهم زنِ ، هرچند زیادی کم رو باشی هم سرت کلاه میره
متعادل بودن درست ه .نه کمرو و خجالتی نه پر رو ‎· جولیا پندلتون
به به آواتار نو مبارک:) ‎· Aliusha