فکر کنم تا آخر فروردین هم این روبوسی سال جدید ادامه داشته باشه :-(
CfGtHAMXIAEPi5a.jpg
من ک به همه رسیدم گفتم سرما دارم :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™