از توییتر دوستان ...
Cfi8WEyW4AAnT74.jpg
اینو کی درست کرده :))) ‎· Mamad
دو روز مونده ولی ‎· فوهاد صا.
@foadsa: فرداست دیگه ‎· Assal
عسل، دو روز (یه روز و چند ساعت) بعد از اعلام مرگ رسمی، سایت سرپا بود هنوز. نفس می‌کشید :| ‎· فوهاد صا.
یادش گرامی ،تو روح مارک ‎· جولیا پندلتون
شادی روح تازه درگذشته صلوات دوم و بلندتر ختم کن ‎· نیالا
@foadsa: سایت دقیقا ده اپریل حدودای ۴-۵ عصر ما از کار افتاد فوهاد. من تو فرودگاه بودم داشتم میومدم ایران. ‎· Assal
البته به شمسی میشه امروز. به میلادی میشه فردا ‎· Assal
:))))) ‎· مستانه
بذاریمش پروفایل:( ‎· Aliusha