اَه اَه اَه ... دستم بوی ماهی گرفته و هر چی میشورم بوش نمیره لعنتی !
ماهی و سیر همینه متاسفانه باید قطع کنی دستتو دیگه:)))) ‎· مستانه
@mastaneh: تازه ماهی جنوب ـه ( شیر ماهی ) اگه ماهی طرفای ما بود که واقعا باید قطعش کنم بره :)) ‎· Caspian