امروز دو تا فیلم دیدم اول " دِد پول " و بعدش " مُهر هفتم " اینگمار برگمن ... اما این کجا و اون کجا ؟!!!
8l5AhA6xTQODbGEjL9vlQ3s33mJ.jpgk1QUCjNAkfRpWfm1dVJGUmVHzGv.jpg
قابل مقایسه نیستن :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
مثل این می‌مونه کله پاچه بریزی روی لازانیا بخوری ‎· Truman