آدم روش نمیشه دایرکت ها رو بخونه ... حس خجالت به آدم دست میده اصلا :))
کجاش مثلا؟:))) ‎- Aliusha
@aliusha یه قسمت هایی از اسکرین شات که خانم شومپی گذاشته و از سن و سال شون میپرسه :)) این روش های مخ زنی منسوخ نشده هنوز ؟:دی ‎- Caspian
@caspianir: ای بابا:)))) وقتی هنوز متلک جیگرتو بخورم منسوخ نشده این روشها هم منسوخ نشده دیگه:دی ‎- Aliusha
بنده هم مخالفم ‎- Ashmogh
@ashmogh: با کدوم بخشش ؟:)) ‎- Caspian
اشموغ دیوونم کردی! هر فیدی میبینیم میگم خدایا من کی اینجا کامنت گذاشتم ‎- طغرل
@toghrol: طغرل من رو هم دیونه کرده :))))) هی میگم خدایا این دیگه چه باگیه ‎- Mamad
:))))) ‎- Ashmogh