این خانم نایجلا که برنامه آشپزیش در بی بی سی پخش میشه ، نیمرو و نون و پنیر با چای شیرین هم درست کنه خوشمزه ست مطمئناً :-"
Nigella_Lawson.jpg
همینا رو هم درست می‌کنه منتها سوخته :)) ‎· Myri∂m
وای من هروقت اینا نشون میده میخ کوب تی وی هستم تی پیک داف واقعی هست :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
@shahram_soft: البته لازم بذکر است که من عکس اندامی ازش نذاشتم که استفاده ابزاری از عکس نکرده باشم :)) ‎· Caspian
ههععیی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
دالی :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?