یه تعداد فیلم شاهکارند و یه تعداد هم مزخرف ... مابقی فیلم هایی هستند که نمیشه از دیدن شون گذشت و ارزش یک بار دیدن رو دارند :-"