ترانه علیدوستی اونقدی که ملت دارند بال بال میزنند واسش ، قشنگ نیست به نظر من :-"
به نظر من معمولی با نمکه ولی خوشگل نیس ‎· Aliusha