چقدر توت فرنگی های این زمونه شبیه آدمای این زمونه شدند ! اما من دلم همون توت فرنگی های قدیم رو میخواد که به این قشنگی نبودند اما طعم خودشون رو داشتند ، طعم توت فرنگی!
IMG_20160522_190342.jpg
:* ‎· ava