آخ که چقدر دلم میخواد این عاشق و معشوق هایی که همدیگه رو در لیست مخاطبین گوشیشون به اسم " نفس " ذخیره میکنند رو با دستهای خودم خفه کنم :-))
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:))))))) ‎· Aliusha