دخترک قرص برنج را خورد... پشیمون شده بود و کمک خواست ... رسوندنش بیمارستان ... معده اش رو شستشو دادند ... بعد از 12 ساعت مبارزه با مرگ، شکست خورد و تموم کرد
و نکته ناراحت کننده اش اینجاست که واسه عشق و عاشقی و یا بیماری روحی نبود و فقط واسه تقریبا دوازده میلیون پول بود که نتونسته بود قسطش رو بده ! ‎· Caspian
:( ‎· Aliusha
:( ‎· Mahdi
الان فک و فامیلش جمع شدند و دارند واسش اشک تمساح میریزند ، کمک که هیچ ... تا دیروز هیچکدوم حاضر نبودند به درد دلش گوش کنند ! ‎· Caspian
@caspianir: همیشه همین بوده. ملت مرده پرست تا وقتی طرف زنده است سالی ماهی هم احوالش و نمی پرسن وقتی مرد سر قبرش می زنن تو سرو کله خودشون ‎· Aliusha
:/ ‎· Myri∂m
:( ‎· Mamad