Avatar for caspianir
تار و پود موج این دریا بهم پیوسته است ... می زند بر هم جهان را هر که یک دل بشکند
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place