تار و پود موج این دریا بهم پیوسته است ... می زند بر هم جهان را هر که یک دل بشکند

2015-2016 Mokum.place