دختره 4.5 میلیون داده واسه پسره آیپد پرو خریده و بهش هدیه داده !!! خدایا منو بخور :-))
CkVmJyiUkAAUUNo.jpg
خاک بر سرش دو روز دیگه با همون میره به دخترای دیگه پی ام میده مثل دوز پسر من که با ماشین من می رفت دختربازی:)) ‎- مستانه
خواهر کوچیک نداره؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خواهر کوچیک نداره؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎- سین سین سینا
من محض نمونه یه دختر ندیدم تا حالا که لی لی به لالای پسره بذاره و آخرش پسره نذاره تو کاسش. قانون طبیعته اصلا:دی ‎- Aliusha