از ماه رمضون فقط بامیه اش رو دوست دارم
IMG_20160608_201500.jpg
من هلیمشم دوس دارم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
"Tulumba tatlısı" ‎- Ayı
kerhane tatlisi ‎- fuck me hollande
kerhane tatlısı bu değil! ‎- fdal
bunun yuvarlağı kerhane tatlısı. Bu sadece tulumba tatlısı ‎- fsniper
برام جالبه اصفهانی ها بامبیه را با دوغ می‌خورن ‎- Ehsan Sh
دلم خواست :/ ‎- Myri∂m
manam mikham ‎- Jasmine