از ماه رمضون فقط بامیه اش رو دوست دارم
IMG_20160608_201500.jpg
من هلیمشم دوس دارم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
"Tulumba tatlısı" ‎· Ayı
kerhane tatlisi ‎· jeaquares
kerhane tatlısı bu değil! ‎· fdal
bunun yuvarlağı kerhane tatlısı. Bu sadece tulumba tatlısı ‎· fsniper
برام جالبه اصفهانی ها بامبیه را با دوغ می‌خورن ‎· احسان
دلم خواست :/ ‎· Myri∂m
manam mikham ‎· Jasmine