یکی از دوستام در اینستاگرام از خودش دابسمش میذاره و من نگاه می کنم و خجالت می کشم :-"
شیر کن:))))) ‎· مستانه
دابسمش ینی چی؟:دی ‎· Aliusha
@aliusha: یکیو سوزه میکنن اداشو درمیارن:))) ‎· مستانه
@mastaneh: آها. مرسی:دی ‎· Aliusha
@aliusha: خواهش:** ‎· مستانه
@aliusha بعضیاشون خیلی باحالن مثلا یه صداهای خاصی رو سوزه میکنن بعد خودشون رو اون صدا اداهای متناسبو در میارن باید بری چند تاشو ببینی شاید خودتم دابسمش باز شی الی:))) ‎· مستانه
@mastaneh: :)))))) نه بابا این کاره نیستم ‎· Aliusha