یه چند نفری هستند توی اینستاگرامم که به صورت رگباری عکس میذارند شیطونِ میگه بزنم بلاکشون کنم آ !!!
آخ گفتی ‎· Myri∂m
یکیشون قبلنا صبح ها رگباری ...ولی الان غروب ها... ‎· ava
نمیشه هاید کرد؟ ‎· Mamad
هاید رو با تنظیمات بزارن خیلی عالیه :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™