تریلر The Conjuring 2 رو دیدم ... به نظر فیلم خوبی در ژانر وحشت باید باشه ... منتظر ریلیزی با کیفیت قابل قبول خواهیم ماند :-"
TheConjuring470.jpg