از افتخاراتم اینِ حتی یک قسمت از برنامه ماه عسل رو ندیدم :-"
از روی اجبار کمتر از 5 قسمت رو نصفه نیمه دیدم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
من نصف یه قسمتش و پارسال دیدم اونم سرش بحث شده بود کنجکاو شدم ببینم چیه:دی ‎· Aliusha