همین که یه جایی هست توی این دنیای مجازی و هنوز میتونیم بیایم و دور هم جمع میشیم باز هم جای امیدواریِ ...