درست ـه که شرکت ما حقوق خوبی به ما نمیده اما حداقل خوبیش این ـه توی ماه رمضون همیشه چای ردیف ـه و هیشکی گیر نمیده واسه روزه خوردن :-"