ترکیه گل دوم رو هم به جمهوری چک زد ، تا کاملا گند بزنه به پیش بینی های امشب من