نمیدونم اینکار اسمش خودشیفتگیه یا خود زیبا پنداری ، شاید هم دیگران آزاری ، که بعضی ها روزی شونصدتا عکس از خودشون میذارن توی اینستاگرام !
ی نوع بیماری روانی هست. جدی میگم ‎· Mamad