یعنی هفت خط تر از این فروشنده های کنار جاده هیچ موجودی نیست ! روی تابلو یه جور می نویسند بعد که میخوای خرید کنی قیمت یه چیز دیگه ست
IMG_20160628_145614.jpg
‏ الان اینجا رو تابلو یه جور نوشتند که خریدار فکر کنه طالبی کیلو هفتصد تومن اما در واقع نوشته شده شش کیلو هفت هزار تومن ‎· Caspian