یکی دیگه از دیوث بازی های سیستم بانکی اینه ؛ سود بانکی سپرده رو درجا به 15 درصد تغییر دادند اما بهره وام رو مثه قبل دارند از ملت می گیرند!
از من زده 25% ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
حدود نصف بیشتر دارم برمیگردونم بهشون ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛