هجوم گسترده ملت هنردوست و جو زده آریایی واسه دانلود و دیدن فیلم های مرحوم کیارستمی هم تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد :-"